ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลครึ่ง จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ : 053-783-328  โทรสาร : 053-783-329 คำขวัญ พระธาตุมากมีล้ำเลิศ  ถิ่นกำเนิด ว.วชิรเมธี พระพุทธรูปโบราณมีมากหลาย ผลิตภัณฑ์หวายลือชื่อ ผ้าทอมือสวยงาม บ่อน้ำซับกว้างใหญ่ประชาใฝ่คุณธรรม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรมกกต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2564
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
1,487
เดือนที่แล้ว
1,822
ปีนี้
10,700
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
10,700
ไอพี ของคุณ
3.238.132.225

โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทยวันอาสาฬหบูชา กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและ เข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๔

โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทยวันอาสาฬหบูชา กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและ เข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๙ -๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม และถวายเป็นพุทธบูชาโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - ๑๙ ) ตามบริบทพื้นที่ สถานการณ์ ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฮิน พ.ศ.๒๕๔๘ ( ฉบับที่ ๒๔ ) และ( ฉบับที่ ๒๕ ) และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคจังหวัด ( ศปก.จ. ) รวมทั้งมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ณ วัด/ศาสนสถานใกล้บ้าน หรือที่พักของตนเอง เช่น ไหว้พระสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม หรือปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบออนไลน์


 
19 กรกฎาคม 2564