ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลครึ่ง จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ : 053-783-328  โทรสาร : 053-783-329 คำขวัญ พระธาตุมากมีล้ำเลิศ  ถิ่นกำเนิด ว.วชิรเมธี พระพุทธรูปโบราณมีมากหลาย ผลิตภัณฑ์หวายลือชื่อ ผ้าทอมือสวยงาม บ่อน้ำซับกว้างใหญ่ประชาใฝ่คุณธรรม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ช่องทางร้องเรียนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2564
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
31
เดือนนี้
669
เดือนที่แล้ว
980
ปีนี้
2,438
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
2,438
ไอพี ของคุณ
3.235.191.73

เทศบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ พัฒนานวัตกรรมจัดการขยะอย่างยั่งยืน นำเชียงรายสู่ Smart city
จากปัญหาขยะมูลฝอยสะสม และมีแนวโน้มเพิ่มปริมาณขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและสังคม เทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จึงเกิดนโยบายการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน เพื่อบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง - กลางทาง - ปลายทาง ผ่านสมาร์ทโฟนด้วยแอพพลิเคชั่น ถังเงิน – ถังทอง ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล ประเภทขยะ ปริมาณ และตำแหน่งบ้านเรือนที่ต้องการขายขยะ ให้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้ที่ทำหน้าที่จัดเก็บที่เข้าร่วมโครงการ หรือเรียกว่า Waste Grap เพื่อนำขยะเข้าสู่การจัดการที่ถูกต้อง และก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชน
.
นอกจากนี้ Platform ดังกล่าว ยังจะสามารถนำไปใช้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆในจังหวัดเชียงราย เพื่อขยายตัวตามโครงสร้าง Smart City โดยจะเชื่อมโยงการเข้าถึงระบบส่งข้อมูลข่าวสาร บริการประชาชนในด้านต่างๆ เพิ่มต่อไป
.
การนำเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงให้ประชาชนเข้าถึงการบริหารจัดการขยะ สร้างความตระหนักรู้ นำไปสู่การเปลี่ยนวิธีคิดในการทิ้ง และเมื่อขยะถูกนำไปบริหารจัดการอย่างถูกต้อง ขยะก็จะไม่เป็นขยะอีกต่อไป ลดมลพิษและยังรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

 
01 มีนาคม 2564