ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลครึ่ง จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ : 053-783-328  โทรสาร : 053-783-329 คำขวัญ พระธาตุมากมีล้ำเลิศ  ถิ่นกำเนิด ว.วชิรเมธี พระพุทธรูปโบราณมีมากหลาย ผลิตภัณฑ์หวายลือชื่อ ผ้าทอมือสวยงาม บ่อน้ำซับกว้างใหญ่ประชาใฝ่คุณธรรม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรมกกต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2564
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
1,487
เดือนที่แล้ว
1,822
ปีนี้
10,700
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
10,700
ไอพี ของคุณ
3.238.132.225

การประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

การประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

17 กันยายน 2564

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

30 สิงหาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

30 สิงหาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
20 สิงหาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง ประกาศวัน เวลา การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
20 สิงหาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
20 สิงหาคม 2564

ขอเชิญร่วมบริจาค สิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค สมทบในการประกอบอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
11 สิงหาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
03 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์สื่อเสียงความรู้กฏหมายและกระบวนการยุติธรรม "กฏหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ" ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

ประชาสัมพันธ์สื่อเสียงความรู้กฏหมายและกระบวนการยุติธรรม "กฏหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ" จำนวน 100 ตอน https://drive.google.com/drive/folders/1-NNqAxRVS30QCv16-W9DapOiY4gUyK8t

23 กรกฎาคม 2564

โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทยวันอาสาฬหบูชา กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและ เข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๔,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทยวันอาสาฬหบูชา กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและ เข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๙ -๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม และถวายเป็นพุทธบูชาโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - ๑๙ ) ตามบริบทพื้นที่ สถานการณ์ ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฮิน พ.ศ.๒๕๔๘ ( ฉบับที่ ๒๔ ) และ( ฉบับที่ ๒๕ ) และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคจังหวัด ( ศปก.จ. ) รวมทั้งมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ณ วัด/ศาสนสถานใกล้บ้าน หรือที่พักของตนเอง เช่น ไหว้พระสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม หรือปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบออนไลน์

19 กรกฎาคม 2564

ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
13 พฤษภาคม 2564

ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก​สังกัดเทศบาลตำบลครึ่งในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019 (COVID-19)  ในระลอกเดือนเมษายน​ 2564,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง​ เรื่อง​ การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก​สังกัดเทศบาลตำบลครึ่งในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019 (COVID-19) ในระลอกเดือนเมษายน​ 2564

16 เมษายน 2564

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT),เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
05 เมษายน 2564

เทศบาลตำบลครึ่งรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย​ ประจำปีการศึกษา​ 2564,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th


คุณสมบัติ​ อายุ​ 2​ ปี​ ขึ้นไป​ (เกิดก่อนวันที่​ 16​ พฤษภาคม​ 2562)
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร​ และยื่นใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง​ 2​ แห่ง​ ระหว่างวันที่​ 1-30​ เมษายน​ 2564

01 เมษายน 2564

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพิ่มช่องทาง แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น วันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค. 64

กรอกข้อมูลออนไลน์

1 เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

2 App : Smart Vote

หรือ..
3 ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้แทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ตามแบบที่กำหนด

ต้องแจ้งเหตุภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 21 – 27 มี.ค. 2564 หรือหลังเลือกตั้ง ภายใน 7 วัน คือ ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 2564

28 มีนาคม 2564

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (51 รายการ)