ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลครึ่ง จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ : 053-783-328  โทรสาร : 053-783-329 คำขวัญ พระธาตุมากมีล้ำเลิศ  ถิ่นกำเนิด ว.วชิรเมธี พระพุทธรูปโบราณมีมากหลาย ผลิตภัณฑ์หวายลือชื่อ ผ้าทอมือสวยงาม บ่อน้ำซับกว้างใหญ่ประชาใฝ่คุณธรรม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2564
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
31
เดือนนี้
64
เดือนที่แล้ว
598
ปีนี้
853
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
853
ไอพี ของคุณ
3.237.178.91เทศบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ พัฒนานวัตกรรมจัดการขยะอย่างยั่งยืน นำเชียงรายสู่ Smart city,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
จากปัญหาขยะมูลฝอยสะสม และมีแนวโน้มเพิ่มปริมาณขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและสังคม เทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จึงเกิดนโยบายการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน เพื่อบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง - กลางทาง - ปลายทาง ผ่านสมาร์ทโฟนด้วยแอพพลิเคชั่น ถังเงิน – ถังทอง ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล ประเภทขยะ ปริมาณ และตำแหน่งบ้านเรือนที่ต้องการขายขยะ ให้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้ที่ทำหน้าที่จัดเก็บที่เข้าร่วมโครงการ หรือเรียกว่า Waste Grap เพื่อนำขยะเข้าสู่การจัดการที่ถูกต้อง และก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชน
.
นอกจากนี้ Platform ดังกล่าว ยังจะสามารถนำไปใช้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆในจังหวัดเชียงราย เพื่อขยายตัวตามโครงสร้าง Smart City โดยจะเชื่อมโยงการเข้าถึงระบบส่งข้อมูลข่าวสาร บริการประชาชนในด้านต่างๆ เพิ่มต่อไป
.
การนำเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงให้ประชาชนเข้าถึงการบริหารจัดการขยะ สร้างความตระหนักรู้ นำไปสู่การเปลี่ยนวิธีคิดในการทิ้ง และเมื่อขยะถูกนำไปบริหารจัดการอย่างถูกต้อง ขยะก็จะไม่เป็นขยะอีกต่อไป ลดมลพิษและยังรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
01 มีนาคม 2564

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด "90 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย" ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2564 #หากพบเห็นการเผาโปรดแจ้ง งานป้องกันฯ ทต.ครึ่ง โทร.053-783722

01 มีนาคม 2564

ขอเชิญชวน..ชาวตำบลครึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลครึ่ง,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคเอดส์,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
22 มกราคม 2564

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในสำนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
22 มกราคม 2564

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543),เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
22 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
15 ธันวาคม 2563

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
25 พฤศจิกายน 2563

ขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพ ประเภทยานพาหนะและขนส่ง เลขที่ประจำครุภัณฑ์ 001-47-0001 รถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค๊ป ( 4 ประตู ) ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลข ทะเบียน กง 7974,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
10 กรกฎาคม 2563

ขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพ ประเภทยานพาหนะและขนส่ง เลขที่ประจำครุภัณฑ์ 001-47-0001 รถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค๊ป  ( 4 ประตู ) ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลข ทะเบียน กง 7974,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
05 มิถุนายน 2563

เชิญชวนผู้ที่ประสงค์จะช่วยเหลือทางราชการในการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ จำนวน 2 โครงการ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
02 มีนาคม 2563

การลงทะเบียน  ผู้สูงอายุ และคนพิการ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
06 กุมภาพันธ์ 2562

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
12 มกราคม 2562

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2561 ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2561 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลครึ่ง 053783328 ต่อ 14,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
08 มกราคม 2561

ขอเชิญเที่ยวช๊อป ชิม เที่ยวตลาดประชารัฐ (กาดพอเพียง) ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณตรงข้ามสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลครึ่ง,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
01 ธันวาคม 2560

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (27 รายการ)