ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลครึ่ง จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ : 053-783-328  โทรสาร : 053-783-329 คำขวัญ พระธาตุมากมีล้ำเลิศ  ถิ่นกำเนิด ว.วชิรเมธี พระพุทธรูปโบราณมีมากหลาย ผลิตภัณฑ์หวายลือชื่อ ผ้าทอมือสวยงาม บ่อน้ำซับกว้างใหญ่ประชาใฝ่คุณธรรม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรมกกต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2564
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
1,487
เดือนที่แล้ว
1,822
ปีนี้
10,700
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
10,700
ไอพี ของคุณ
3.238.132.225

ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

กิจกรรม  ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

05 กรกฎาคม 2564

กิจกรรม มอบคู่มือในการปฏิบัติตนของประชาชน ในการรับมือวิกฤตไวรัสโควิท 19 ปีงบประมาณ  2563,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

กิจกรรม มอบคู่มือในการปฏิบัติตนของประชาชน

ในการรับมือวิกฤตไวรัสโควิท 19

ปีงบประมาณ  2563

05 กรกฎาคม 2564

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่ง ร่วมกับ ปศุอำเภอเชียงของและปศุสัตว์อาสาประจำหมู่บ้าน ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลครึ่ง จำนวน 11 หมู่บ้าน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯประจำปีงบประมาณ 2564

10 พฤษภาคม 2564

เชียงของ Big Cleaning day กำจัดเชื้อเพื่อสุขภาพ ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่งร่วมกับ ชาวบ้าน ทุกหลังคาเรือน ทุกหมู่บ้านร่วมกันทำความสะอาด บ้านเรือน และที่สาธารณะ ตมมนโยบาย"เชียงของ Big Cleaning day กำจัดเชื้อเพื่อสุขภาพ" เริ่มจากบ้านตนเองก่อน

 

17 เมษายน 2564

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้านกิจกรรมกีฬาและออกกำลังกายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลครึ่ง,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่ง จัดกิจกรรมกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลครึ่ง ภายใต้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้านกิจกรรมกีฬาและออกกำลังกายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลครึ่ง วันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ลานหน้าอาคารร้านค้าชุมชน สำนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง

12 มีนาคม 2564

เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินงานก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์พระเจ้าเข้ากาดรูปแบบสถาปัตยกรรมระฆังหลวง บ้านหลวงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 โดยซ่อมสร้าง,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

 ถนนผิวยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 สาย

11 มีนาคม 2564

โครงการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ จัดอบรมและศึกษาดูงาน,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่ง  ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่อำเภอเชียงของ  ดำเนินโครงการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ จัดอบรมและศึกษาดูงาน   ในวันที่ 10 มีนาคม 2564     ณ  ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดเชียงราย และสหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จำกัด โดยมี นายทัศนัย  สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ  เป็นประธานและร่วมศึกษาดูงานพร้อมคณะ

10 มีนาคม 2564

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี 2563,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่ง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ได้สนับสนุนงบประมาณ โดยประชาชนบ้านครึ่งใต้ หมู่ 3 ร่วมกันปรับปรุงที่อยู่อาศัย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี 2563 โดยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นำโดยนายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลครึ่ง และนายสมเพชร ทะชัย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านครึ่งใต้ พร้อมทีมงานได้ทำพิธีส่งมอบบ้านให้แก่นายจันทร์ ยองขอด พร้อมครอบครัว

02 ตุลาคม 2563

กิจกรรมการการให้ยืม การอุปกรณ์ให้แก่ผู้พิการหรือผู้ที่ต้องการใช้ ในเขตตำบลครึ่ง,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
18 กันยายน 2563

โครงการบริการโรงศพฟรี แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาศ  ในเขตตำบลครึ่ง,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
17 กันยายน 2563

การอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการในสำนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
15 กันยายน 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลครึ่ง ประจำปี 2563  ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
14 กันยายน 2563

โครงการเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลครึ่ง,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
09 กันยายน 2563

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2563(รุ่นที่1),เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2563(รุ่นที่1)
08 กันยายน 2563

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2563(รุ่นที่2),เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2563(รุ่นที่2)
08 กันยายน 2563

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (48 รายการ)