ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลครึ่ง จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ : 053-783-328  โทรสาร : 053-783-329 คำขวัญ พระธาตุมากมีล้ำเลิศ  ถิ่นกำเนิด ว.วชิรเมธี พระพุทธรูปโบราณมีมากหลาย ผลิตภัณฑ์หวายลือชื่อ ผ้าทอมือสวยงาม บ่อน้ำซับกว้างใหญ่ประชาใฝ่คุณธรรม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ถังเงินถังทอง
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรมกกต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2564
วันนี้
83
เมื่อวานนี้
372
เดือนนี้
4,564
เดือนที่แล้ว
6,178
ปีนี้
42,154
ปีที่แล้ว
32,770
ทั้งหมด
91,938
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223

7
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
15 ธันวาคม 2563

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
25 พฤศจิกายน 2563

จัดประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะพื้นที่ตำบลครึ่ง ครั้งที่ 2/2563,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่ง จัดประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะพื้นที่ตำบลครึ่ง ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเขาเขียว ชั้น 3 เทศบาลตำบลครึ่ง โดยมีนายอำเภอเชียงของ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ตำบลครึ่ง

03 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืน กฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
07 ตุลาคม 2563

ขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพ ประเภทยานพาหนะและขนส่ง เลขที่ประจำครุภัณฑ์ 001-47-0001 รถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค๊ป ( 4 ประตู ) ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลข ทะเบียน กง 7974,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
10 กรกฎาคม 2563

ขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพ ประเภทยานพาหนะและขนส่ง เลขที่ประจำครุภัณฑ์ 001-47-0001 รถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค๊ป  ( 4 ประตู ) ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลข ทะเบียน กง 7974,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
05 มิถุนายน 2563

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลครึ่ง (ภ.ด.ส.1)  ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
29 พฤษภาคม 2563

ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรับเบี้ยยังชีพคนชรา, ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรับเบี้ยยังชีพคนชรา, ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

10 เมษายน 2563

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
09 มีนาคม 2563

เชิญชวนผู้ที่ประสงค์จะช่วยเหลือทางราชการในการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ จำนวน 2 โครงการ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
02 มีนาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่  จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  ตามกฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ คนชรา พ.ศ. 2548,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
เทศบาลตำบลครึ่ง ขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ตามกฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ คนชรา พ.ศ. 2548 (หากต้องการให้ออกแบบหรือเขียนแบบสิ่งก่อสร้างสำหรับคนพิการ ติดต่อ กองช่าง เทศบาลตำบลครึ่ง โทร 053-783328 ต่อ 15 ) สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น -มีทางเดินเท้า หรือบาทวิถี ไม่ลื่นและกว้างพอสำหรับรถนั่งคนพิการ -มีบริการพิเศษสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนเฉพาะ มีช่องบริการเร่งด่วนสำหรับผู้พิการ -มีสัญลักษณ์ต่างๆที่ชัดเจนทั้งในและนอกอาคาร รวมทั้งมีที่นั่งเพียงพอสำหรับการใช้บริการ -มีทางลาด ราวจับ บันใด ที่ปลอดภัย -มีห้องน้ำสาธารณะสำหรับผู้พิการ -มีช่องจอดรถช่องพิเศษแก่ผู้พิการ
13 มกราคม 2563

ประชาสัมพันธ์ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้เบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลครึ่ง จึงขอประชาสัมพันธืให้ทราบโดยทั่วกัน

19 ธันวาคม 2562

รายงานผลการเดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานธุรการ",เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
03 ธันวาคม 2562

รายงานการประชุมคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ หรือทบทวนเทศบัญญัติ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

รายงานการประชุมคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ หรือทบทวนเทศบัญญัติ

29 มีนาคม 2562

การลงทะเบียน  ผู้สูงอายุ และคนพิการ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
06 กุมภาพันธ์ 2562

|< <<..... 3 4 5 67 8 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7 / 8  (120 รายการ)