ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลครึ่ง จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ : 053-783-328  โทรสาร : 053-783-329 คำขวัญ พระธาตุมากมีล้ำเลิศ  ถิ่นกำเนิด ว.วชิรเมธี พระพุทธรูปโบราณมีมากหลาย ผลิตภัณฑ์หวายลือชื่อ ผ้าทอมือสวยงาม บ่อน้ำซับกว้างใหญ่ประชาใฝ่คุณธรรม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ถังเงินถังทอง
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรมกกต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2564
วันนี้
80
เมื่อวานนี้
372
เดือนนี้
4,564
เดือนที่แล้ว
6,178
ปีนี้
42,154
ปีที่แล้ว
32,770
ทั้งหมด
91,938
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223

5
ประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการเสนอ โครงการขอรับการสนับสนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นำโดยนายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลครึ่ง พร้อมคณะบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลครึ่ง ประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการเสนอ โครงการขอรับการสนับสนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลครึ่ง

03 พฤศจิกายน 2564

ประชุมชี้แจงนโยบายและข้อสั่งการต่างๆ รวมถึงชี้แจงสถานการณ์โควิดในพื้นที่อำเภอเชียงของ ให้แก่คณะกรรมการศูนย์ ศปก.ตำบลครึ่ง,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564 ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลครึ่ง โดยนายวีรยุทธ วิชัยเลิศ ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง ประธาน ศปก.ตำบลครึ่ง ประชุมชี้แจงนโยบายและข้อสั่งการต่างๆ รวมถึงชี้แจงสถานการณ์โควิดในพื้นที่อำเภอเชียงของ ให้แก่คณะกรรมการศูนย์ ศปก.ตำบลครึ่ง ณ ห้องประชุมเขาเขียวเทศบาลตำบลครึ่ง

26 ตุลาคม 2564

ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลครึ่งได้กำหนดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมเขาเขียว เทศบาลตำบลครึ่ง ชั้น 3

19 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำปี 2565,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
01 ตุลาคม 2564

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรุกล้ำลำเหมืองสาธารณะ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

วันที่ 22   กันยายน  พ.ศ. 2564  เทศบาลตำบลครึ่ง  ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรุกล้ำเหมืองสาธารณะประโยชน์  บ้านไชยปราการ หมู่ที่  11

23 กันยายน 2564

การประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

การประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

17 กันยายน 2564

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

30 สิงหาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

30 สิงหาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
20 สิงหาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง ประกาศวัน เวลา การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
20 สิงหาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
20 สิงหาคม 2564

ขอเชิญร่วมบริจาค สิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค สมทบในการประกอบอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
11 สิงหาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
03 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์สื่อเสียงความรู้กฏหมายและกระบวนการยุติธรรม "กฏหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ" ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

ประชาสัมพันธ์สื่อเสียงความรู้กฏหมายและกระบวนการยุติธรรม "กฏหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ" จำนวน 100 ตอน https://drive.google.com/drive/folders/1-NNqAxRVS30QCv16-W9DapOiY4gUyK8t

23 กรกฎาคม 2564

โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทยวันอาสาฬหบูชา กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและ เข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๔,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทยวันอาสาฬหบูชา กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและ เข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๙ -๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม และถวายเป็นพุทธบูชาโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - ๑๙ ) ตามบริบทพื้นที่ สถานการณ์ ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฮิน พ.ศ.๒๕๔๘ ( ฉบับที่ ๒๔ ) และ( ฉบับที่ ๒๕ ) และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคจังหวัด ( ศปก.จ. ) รวมทั้งมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ณ วัด/ศาสนสถานใกล้บ้าน หรือที่พักของตนเอง เช่น ไหว้พระสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม หรือปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบออนไลน์

19 กรกฎาคม 2564

|< << 1 2 3 45 6 7 8 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 8  (120 รายการ)