ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลครึ่ง จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ : 053-783-328  โทรสาร : 053-783-329 คำขวัญ พระธาตุมากมีล้ำเลิศ  ถิ่นกำเนิด ว.วชิรเมธี พระพุทธรูปโบราณมีมากหลาย ผลิตภัณฑ์หวายลือชื่อ ผ้าทอมือสวยงาม บ่อน้ำซับกว้างใหญ่ประชาใฝ่คุณธรรม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ถังเงินถังทอง
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรมกกต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2564
วันนี้
75
เมื่อวานนี้
372
เดือนนี้
4,564
เดือนที่แล้ว
6,178
ปีนี้
42,154
ปีที่แล้ว
32,770
ทั้งหมด
91,938
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223

3
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลครึ่ง สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2565 ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

สภาเทศบาลตำบลครึ่ง ขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจสามารถ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลครึ่ง สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2565 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลครึ่ง (ห้องประชุมเขาเขียว ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง ทั้งนี้ โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

05 สิงหาคม 2565

เข้าตรวจสอบกรณีได้มีการก่อสร้างรั้วคอนกรีตรุกล้ำข้ามลำห้วยสาธารณะ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

วันที่ 12 ก.ค. 65 เทศบาลตำบลครึ่ง เข้าตรวจสอบกรณีได้มีการก่อสร้างรั้วคอนกรีตรุกล้ำข้ามลำห้วยสาธารณะ โดยเกรงว่าใช่วงฤดูน้ำป่าไหลหลากอาจจะไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน อาจทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าสู่พื้นที่ข้างเคียง

12 กรกฎาคม 2565

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลครึ่ง สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565 ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

สภาเทศบาลตำบลครึ่ง ขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจสามารถ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลครึ่ง สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลครึ่ง (ห้องประชุมเขาเขียว ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง ทั้งนี้ โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

16 มิถุนายน 2565

 ดำเนินการตรวจสอบให้คำปรึกษา กรณีมีการรุกล้ำลำห้วยสาธารณะ ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

วันที่ 14 มิ.ย. 65 เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินการตรวจสอบให้คำปรึกษา กรณีมีการรุกล้ำลำห้วยสาธารณะ โดยวิธีการถมลำห้วยในบริเวณพื้นที่ สปก. เลขที่ 17308 ทำให้ไม่มีทางระบายน้ำลงสู่แม่น้ำอิง สร้างความเสียหายแก่พื้นที่นาข้าว และต้นยางพารา และขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

14 มิถุนายน 2565

รายงานผลการคัดเลือก การดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

.

06 มิถุนายน 2565

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

.

02 มิถุนายน 2565

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง รับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
01 มิถุนายน 2565

วันงดสูบบุหรี่โลก  10 ข้อต้องรู้ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
31 พฤษภาคม 2565

ขอความร่วมมือให้ประชาชนและผู้รับบริการของเทศบาลตำบลครึ่ง ร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่ง ขอความร่วมมือให้ประชาชนและผู้รับบริการของเทศบาลตำบลครึ่ง ร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุง การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน QR Code แบบสำรวจฯ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

25 พฤษภาคม 2565

ประชุมการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่ตำบลครึ่ง ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
24 มีนาคม 2565

เทศบาลตำบลครึ่ง จะเปิดรับสมัครนักเรียนปฐมวัยที่มีอายุ  2  ปี ( เกิดก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม  2563 ) เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลครึ่ง ในระหว่าง วันที่ 10 มีนาคม - 30 เมษายน 2565,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
07 มีนาคม 2565

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานเทศบาลตำบลครึ่งได้สะท้อนประสิทธิภาพภาครัฐผ่านแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานเทศบาลตำบลครึ่งได้สะท้อนประสิทธิภาพภาครัฐผ่านแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) โดยคลิก https://itas.nacc.go.th/go/eit/5kbwur หรือสแกน QR Code ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม -31 พฤษภาคม 2565

02 มีนาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง  การปิดสำนักงานส่วนกองช่าง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID-19),เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง การปิดสำนักงานส่วนกองช่าง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตั้งแต่งวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 และจะเปิดทำการให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
14 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง การปิดสำนักงานเป็นการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID-19),เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง การปิดสำนักงานเป็นการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 และจะเปิดทำการให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ยกเว้นส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังเปิดให้บริการประชาชนตามปกติ
14 กุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลครึ่ง สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

สภาเทศบาลตำบลครึ่งขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจสามารถ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลครึ่ง สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลครึ่ง (ห้องประชุมเขาเขียว ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง ทั้งนี้ โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

14 กุมภาพันธ์ 2565

|< << 1 23 4 5 6 7..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 8  (120 รายการ)