ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลครึ่ง จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ : 053-783-328  โทรสาร : 053-783-329 คำขวัญ พระธาตุมากมีล้ำเลิศ  ถิ่นกำเนิด ว.วชิรเมธี พระพุทธรูปโบราณมีมากหลาย ผลิตภัณฑ์หวายลือชื่อ ผ้าทอมือสวยงาม บ่อน้ำซับกว้างใหญ่ประชาใฝ่คุณธรรม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ถังเงินถังทอง
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรมกกต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2564
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
2,839
เดือนที่แล้ว
8,026
ปีนี้
54,776
ปีที่แล้ว
32,770
ทั้งหมด
104,560
ไอพี ของคุณ
18.207.160.97

1
โครงการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

       เทศบาลตำบลครึ่ง จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนครัวเรือนต้นแบบ 150 ครัวเรือนในพื้นที่ตำบลครึ่ง เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนทิ้ง” และการใช้หลัก 3ช ในการบริหารจัดการขยะ ส่งเสริมให้ครัวเรือนทุกครัวเรือนกำจัดขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ด้วยตนเอง และต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยการทำหัวเชื้อปุ๋ยหมักชีวภาพ และเพิ่มความรู้และเกิดนวัตกรรมด้านการจัดการขยะในชุมชน

 

25 สิงหาคม 2563

โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

       เทศบาลตำบลครึ่งจัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลครึ่ง 6 แห่ง กลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้น ป.5- ป.6 จำนวน 65 ราย เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง และการนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์สิ่งของเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะให้แก่เด็ก 

24 สิงหาคม 2563

กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

      เทศบาลตำบลครึ่ง ร่วมกับจิตอาสาและอาสาสมัครสาธารณสุขลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้แอพพลิเคชั่นถังเงินถังทอง ให้แก่ประชาชนตำบลครึ่ง 

17 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการอบรมการจัดการข้อมูลขยะในชุมชนของ อสม.,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

        เทศบาลตำบลครึ่ง จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3R และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการจัดการขยะมูลฝอยผ่านแอพพลิเคชั่น "ถังเงิน  ถังทอง" ด้วยระบบศูนย์คัดแยกขยะเทศบาลตำบลครึ่ง ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน จำนวน 152 ราย เพื่อขยายผลสู่ครัวเรือนที่ตนเองรับผิดชอบ

13 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในแอพพลิเคชั่น ถังเงิน ถังทอง,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

     ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง ร่วมกับ จิตอาสาผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลครึ่ง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการบริหารจัดการขยะของชุมชนผ่านแอพพลิเคชั่นถังเงิน ถังทอง

28 ตุลาคม 2562

โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนคัดแยกขยะที่ต้นทางและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะระดับหมู่บ้าน,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

   อำเภอเชียงของ ร่วมกับ เทศบาลตำบลครึ่ง จัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนคัดแยกขยะที่ต้นทางและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะระดับหมู่บ้าน โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการบริหารจัดการขยะระดับหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลครึ่ง  จำนวน 150 คน 

08 มกราคม 2561

กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการนำวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์เพื่อเพิื่อมูลค่า,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

   เทศบาลตำบลครึ่ง ร่วมกับจิตอาสากลุ่มคัดแยกขยะบ้านครึ่งใต้ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน เพื่อเพิ่มมูลค่าและนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ตำบลครึ่งจำนวน 100 ราย 

02 ธันวาคม 2560

ติดตามประเมินของเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 1 เชียงใหม่,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

          เทศบาลตำบลครึ่ง ต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 1 เชียงใหม่ ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจากต้นทางในพื้นที่เทศบาลตำบลครึ่ง

16 มีนาคม 2560

ประชุมชี้แจงวาระเชียงของเมืองสะอาด และกำหนดแนวทางร่วมกันในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

   เทศบาลตำบลครึ่ง จัดกิจกรรมประชุมชี้แจง และร่วมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะระดับตำบล โดยมีท่านชำนาญ  สรรพลิขิต ปลัดอำเภอเชียงของให้เกียรติเป็นประธานในการกำหนดแนวทาง เพื่อทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระดับตำบล

20 มกราคม 2560

กิจกรรมเดินรณรงค์สร้างการรับรู้เรื่องการคัดแยกขยะจากต้นทางและ Big Cleaning Day,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

    เทศบาลตำบลครึ่ง ร่วมกับ โรงเรียนในพื้นที่ตำบลครึ่ง และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงรค์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลครึ่ง และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในพื้นที่ตำบลครึ่ง

15 กุมภาพันธ์ 2559

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (10 รายการ)