ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลครึ่ง จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ : 053-783-328  โทรสาร : 053-783-329 คำขวัญ พระธาตุมากมีล้ำเลิศ  ถิ่นกำเนิด ว.วชิรเมธี พระพุทธรูปโบราณมีมากหลาย ผลิตภัณฑ์หวายลือชื่อ ผ้าทอมือสวยงาม บ่อน้ำซับกว้างใหญ่ประชาใฝ่คุณธรรม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ถังเงินถังทอง
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรมกกต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2564
วันนี้
81
เมื่อวานนี้
372
เดือนนี้
4,564
เดือนที่แล้ว
6,178
ปีนี้
42,154
ปีที่แล้ว
32,770
ทั้งหมด
91,938
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223

5
ลงพื้นที่ติดตามโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหลวง หมู่ 8,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

วันที่ 28 มกราคม 2565 นำโดยนายประสงค์ ต๊ะติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลครึ่ง พร้อมด้วยตัวแทนคณะบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหลวง หมู่ 8 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบในลำดับถัดไป

28 มกราคม 2565

ท่านผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กรมชลประทานและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำห้วยพร้าวกุด พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านศรีลานนา ม.5 ตำบลครึ่ง,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
27 มกราคม 2565

ได้มอบหมายให้ นายชัชภณ ศรีอารยกุล รองนายกเทศบาลตำบลครึ่ง ได้นำถุงยังชีพมอบให้ผู้กักตัวที่ได้สัมผัสผู้ป่วย และได้รับคำสั่งกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19),เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
นายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง ได้มอบหมายให้ นายชัชภณ ศรีอารยกุล รองนายกเทศบาลตำบลครึ่ง ได้นำถุงยังชีพมอบให้ผู้กักตัวที่ได้สัมผัสผู้ป่วย และได้รับคำสั่งกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลครึ่ง จำนวน 1 ครัวเรือน 3 ราย
24 มกราคม 2565

ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก กลุ่มเสี่ยง จำนวน 9 ราย,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
นายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง พร้อมตัวแทนคณะบริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลครึ่ง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ครึ่ง ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก กลุ่มเสี่ยง จำนวน 9 ราย ทั้งหมดผลเป็นลบ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางเทศบาลตำบลครึ่ง จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในลำดับต่อไป
24 มกราคม 2565

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่ง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะบนพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "การศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในการบริหารจัดการท้องถิ่น แบบบูรณาการ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

21 มกราคม 2565

นำถุงยังชีพมอบให้ผู้กักตัวที่ได้สัมผัสผู้ป่วย และได้รับคำสั่งกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลครึ่ง ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
วันที่ 18 มกราคม 2565 นายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง ได้มอบหมายให้ตัวแทนพนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง ได้นำถุงยังชีพมอบให้ผู้กักตัวที่ได้สัมผัสผู้ป่วย และได้รับคำสั่งกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลครึ่ง จำนวน 3 ครัวเรือน 5 ราย
18 มกราคม 2565

 ตัวแทนคณะบริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลครึ่งร่วมกับ อสม.ในพื้นที่ ดำเนินการลงข้อมูลที่ อสม. ได้ทำการลงพื้นที่จัดเก็บสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลครึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อใช้ประกอบการจัดทำโครงการด้านบริการสาธารณะในพื้นที่ ณ หอประชุมบ้านประชาภิวัฒน์ หมู่ 10,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
14 มกราคม 2565

ในช่วงภาคเช้า ตัวแทนคณะบริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลครึ่งร่วมกับ อสม.ในพื้นที่ ดำเนินการลงข้อมูลที่ อสม. ได้ทำการลงพื้นที่จัดเก็บสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลครึ่ง ข้อมูลบ้านครึ่งเหนือ หมู่ 2 บ้านครึ่งใต้ หมู่ 3 และบ้านไชยปราการ หมู่ 11  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อใช้ประกอบการจัดทำโครงการด้านบริการสาธารณะในพื้นที่,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
13 มกราคม 2565

ในช่วงภาคบ่าย ตัวแทนคณะบริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลครึ่งร่วมกับ อสม.ในพื้นที่ ดำเนินการลงข้อมูลที่ อสม. ได้ทำการลงพื้นที่จัดเก็บสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลครึ่ง ข้อมูลบ้านครึ่งใต้ หมู่ 3 และบ้านไชยปราการ หมู่ 11  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อใช้ประกอบการจัดทำโครงการด้านบริการสาธารณะในพื้นที่,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
13 มกราคม 2565

นายชโยดมก์ นันติ ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลครึ่ง ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหลวง หมู่ 8  เพื่อให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคในชุมชน และพื้นที่การเกษตรกรรมในฤดูฝน ฤดูแล้งได้อย่างเพียงพอ ซึ่งอยู่รหว่างดำเนินการ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบในลำดับถัดไป,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
13 มกราคม 2565

นายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง ได้มอบหมายให้ตัวแทนพนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง ได้นำถุงยังชีพมอบให้ผู้กักตัวที่ได้สัมผัสผู้ป่วย และได้รับคำสั่งกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลครึ่ง จำนวน 1 ครัวเรือน 2 ราย,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
12 มกราคม 2565

ในช่วงภาคเช้า ตัวแทนคณะบริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลครึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อใช้ประกอบการจัดทำโครงการด้านบริการสาธารณะในพื้นที่ ณ ที่ทำการ กม. ประจำหมู่บ้านบ้านตองเก้า หมู่ 9,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
12 มกราคม 2565

ในช่วงภาคเช้า ตัวแทนคณะบริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลครึ่ง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
วันที่ 10 มกราคม 2565 ในช่วงภาคเช้า ตัวแทนคณะบริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลครึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อใช้ประกอบการจัดทำโครงการด้านบริการสาธารณะในพื้นที่ ณ หอประชุมศาลากลางบ้านม่วงชุม หมู่ 7
10 มกราคม 2565

 ในช่วงภาคบ่าย ตัวแทนสมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลครึ่ง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
วันที่ 10 มกราคม 2565 ในช่วงภาคบ่าย ตัวแทนสมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลครึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อใช้ประกอบการจัดทำโครงการด้านบริการสาธารณะในพื้นที่ ณ หอประชุมบ้านศรีลานนา หมู่ 5
10 มกราคม 2565

ตรวจคัดกรองเชิงรุก กลุ่มเสี่ยง บ้านตอง หมู่ 6 ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
วันที่ 6 มกราคม 2565 นายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง พร้อมตัวแทนคณะบริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก กลุ่มเสี่ยง บ้านตอง หมู่ 6 จำนวน 3 ราย ทั้งหมดผลเป็นลบ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางเทศบาลตำบลครึ่ง จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในลำดับต่อไป
06 มกราคม 2565

|< << 1 2 3 45 6 7 8 9..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 20  (288 รายการ)