ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลครึ่ง จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ : 053-783-328  โทรสาร : 053-783-329 คำขวัญ พระธาตุมากมีล้ำเลิศ  ถิ่นกำเนิด ว.วชิรเมธี พระพุทธรูปโบราณมีมากหลาย ผลิตภัณฑ์หวายลือชื่อ ผ้าทอมือสวยงาม บ่อน้ำซับกว้างใหญ่ประชาใฝ่คุณธรรม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ถังเงินถังทอง
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรมกกต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2564
วันนี้
81
เมื่อวานนี้
372
เดือนนี้
4,564
เดือนที่แล้ว
6,178
ปีนี้
42,154
ปีที่แล้ว
32,770
ทั้งหมด
91,938
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223

4
รณรงค์สร้างการรับรู้การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดในครัวเรือนและชุมชน,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่งส่งเสริมในประชาชนทุกครัวเรือน เชิญชวนประชาชนจัดทำระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด เพื่อการเก็บน้ำไว้ใต้ดิน โดยมีเป้าหมายสร้างความชุ่มชื้นให้กับดิน แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ลดการไหลบ่าของน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำ
เน่าเสีย การเก็บน้ำด้วยวิธีนี้ จะไม่สามารถนำน้ำขึ้นมาใช้ได้โดยตรง แต่กรณีพื้นที่ใกล้เคียงกับระบบปิดนี้มีบ่อน้ำตื้นหรือบ่อน้ำซับ โดยการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ในบริเวณบ้านหรือพื้นที่ของตนเอง ซึ่งระบบปิดนี้สามารถช่วยชุมชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำหลากในช่วงฝนตกให้ง่ายขึ้น อีกทั้งจะช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของแม่น้ำลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ

24 มิถุนายน 2565

สภาเทศบาลตำบลครึ่ง กำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

.

21 มิถุนายน 2565

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลครึ่ง อสบ. นางไกรสร พรมน้อย,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

 

ภาพปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลครึ่ง

อสบ. นางไกรสร พรมน้อย

ผู้ป่วย เขียว ไชยเขียว  บ้านเลขที่ 7/1  หมู่ 6 ตำบลครึ่ง

เดือน กรกฎาคม 2564

20 มิถุนายน 2565

โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ห้องประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านประชาภิวัฒน์ หมู่ที่ 10 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

19 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และไฟป่าหมอกควัน,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
16 พฤษภาคม 2565

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรด้วยหินผุ ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรด้วยหินผุ (ซ่อมแซมเฉพาะจุดที่ชำรุด) บ้านหลวง ม.4 , บ้านหลวงใหม่พัฒนา ม.8 ต.ครึ่ง และบ้านศรีวิไล ม.7 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2565

29 เมษายน 2565

ดำเนินโครงการซ่อมแซมถนนผิวยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในพื้นที่บ้านส้าน,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินโครงการซ่อมแซมถนนผิวยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในพื้นที่บ้านส้าน หมู่ที่1 ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 2565

29 เมษายน 2565

ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ในพื้นที่บ้านครึ่งใต้ ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ในพื้นที่บ้านครึ่งใต้ หมู่ที่3 , บ้านประชาภิวัฒน์ หมู่ที่ 10 ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน 2565

29 เมษายน 2565

ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่บ้านส้าน,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่บ้านส้าน หมู่ที่1 , บ้านประชาภิวัฒน์ หมู่ที่ 10 ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน 2565

29 เมษายน 2565

เทศบาลตำบลครึ่งจัดอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ 11 หมู่บ้าน,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่งจัดอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ 11 หมู่บ้าน ในพื้นที่เทศบาลตำบลครึ่ง โดยมีนายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่งเป็นประธานเปิดพิธีอบรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมแต่ละหมู่บ้าน ในวันที่ 1 - 21 เมษายน 2565

21 เมษายน 2565

ดำเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรด้วยหินคลุก (ซ่อมแซมเฉพาะจุดที่ชำรุด) ในพื้นที่บ้านครึ่ง,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรด้วยหินคลุก (ซ่อมแซมเฉพาะจุดที่ชำรุด) ในพื้นที่บ้านครึ่งเหนือ ม.2 , บ้านครึ่งใต้ ม.3 , บ้านประชาภิวัฒน์ ม.10 , บ้านไชยปราการ ม .11 ตำบลครึ่ง และบ้านเกี๋ยงใต้ ม.6 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือน มกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2565

30 มีนาคม 2565

ดำเนินโครงการก่อสร้างห้องน้ำบ้านครึ่งเหนือ ในพื้นที่บ้านครึ่งเหนือ หมู่ที่2,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินโครงการก่อสร้างห้องน้ำบ้านครึ่งเหนือ ในพื้นที่บ้านครึ่งเหนือ หมู่ที่2 ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2565

30 มีนาคม 2565

โครงการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน จำนวน 4 รุ่น ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านส้าน หมู่ที่ 1 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

21 มีนาคม 2565

เทศบาลตำบลครึ่งดำเนินกิจกรรมสำรวจร้านค้าผู้ประกอบการรณรงค์สวมหน้ากากอนามัยป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ในระหว่างเดือน มีนาคม-เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
01 มีนาคม 2565

โครงการอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

โครงการอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณพื้นที่ป่าชุ่มน้ำบ้านม่วงชุม ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

01 กุมภาพันธ์ 2565

|< << 1 2 34 5 6 7 8..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 20  (288 รายการ)