ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลครึ่ง จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ : 053-783-328  โทรสาร : 053-783-329 คำขวัญ พระธาตุมากมีล้ำเลิศ  ถิ่นกำเนิด ว.วชิรเมธี พระพุทธรูปโบราณมีมากหลาย ผลิตภัณฑ์หวายลือชื่อ ผ้าทอมือสวยงาม บ่อน้ำซับกว้างใหญ่ประชาใฝ่คุณธรรม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ถังเงินถังทอง
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรมกกต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2564
วันนี้
76
เมื่อวานนี้
372
เดือนนี้
4,564
เดือนที่แล้ว
6,178
ปีนี้
42,154
ปีที่แล้ว
32,770
ทั้งหมด
91,938
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223

2
รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการ TOYOTA 60 ปี 60 ชุมชนสิ่งแวดล้อมยั่งยืน “ศูนย์เรียนรู้พลังงานทางเลือก เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนบ้านม่วงชุม”,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

    โครงการ TOYOTA 60 ปี 60 ชุมชนสิ่งแวดล้อมยั่งยืน “ศูนย์เรียนรู้พลังงานทางเลือก เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนบ้านม่วงชุม”

       ตามที่ เทศบาลตำบลครึ่ง ได้ส่ง ชุมชนบ้านม่วงชุม สมัครเข้าร่วมโครงการ TOYOTA 60 ปี 60 ชุมชน สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและต่อยอดกิจกรรมของชุมชนที่มีความพร้อมและศักยภาพ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อันมุ่งสู่การสร้างสังคมที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) อย่างยั่งยืน 

       ในการนี้ เทศบาลตำบลครึ่ง ได้รับการพิจารณาเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จึงสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตามรายละเอียด ดังนี้

 

30 กันยายน 2565

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one บ้านประชาภิวัฒน์,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
27 กันยายน 2565

โครงการป้องกันและควบคุมหนอนพยาธิ บ้านม่วงชุม,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
27 กันยายน 2565

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านครึ่งใต้,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
27 กันยายน 2565

โครงการคนปลอดภัยจากพิษสุขนัขบ้า บ้านครึ่งใต้,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
27 กันยายน 2565

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก บ้านหลวง,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
27 กันยายน 2565

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม บ้านศรีลานนา,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
27 กันยายน 2565

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านหลวงใหม่พัฒนา,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
27 กันยายน 2565

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านหลวงใหม่พัฒนา,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
27 กันยายน 2565

รูปกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านงานฝีมือ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
27 กันยายน 2565

เทศบาลตำบลครึ่ง จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่ง จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเขาเขียว ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง

27 กันยายน 2565

รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการ TOYOTA 60 ปี 60 ชุมชนสิ่งแวดล้อมยั่งยืน,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่ง รายงานผลการเก็บรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของชุมชนบ้านม่วงชุม ในช่วงเดือนกันยายน 2565 โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาโลกร้อนและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งการพัฒนาไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อมุ่งพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาในระดับชุมชนให้ตื่นตัวและปรับตัว ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยลดกิจกรรมการดำรงชีวิตที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมให้ชุมชนพัฒนาไปสู่สังคมที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ ภายใต้โครงการ TOYOTA 60 ปี 60 ชุมชนสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

27 กันยายน 2565

โครงการขยายผลการบริหารจัดการน้ำสู่การผลิตอาหารชุมชนท้องถิ่น (แปลงผักชุมชน),เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

โครงการขยายผลการบริหารจัดการน้ำสู่การผลิตอาหารชุมชนท้องถิ่น (แปลงผักชุมชน) ในวันที่ 26 กันยายน2565 ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์บ้านประชาภิวัฒน์ หมู่ที่ 10 กลุ่มเป้าหมายชุมชนต้นแบบบ้านประชาภิวัฒน์ หมู่ที่ 10 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

26 กันยายน 2565

รูปกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหม่อนไหม,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
16 กันยายน 2565

รูปกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีการทำบายศรีสู่ขวัญ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
10 กันยายน 2565

|< << 12 3 4 5 6..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 20  (288 รายการ)