ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลครึ่ง จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ : 053-783-328  โทรสาร : 053-783-329 คำขวัญ พระธาตุมากมีล้ำเลิศ  ถิ่นกำเนิด ว.วชิรเมธี พระพุทธรูปโบราณมีมากหลาย ผลิตภัณฑ์หวายลือชื่อ ผ้าทอมือสวยงาม บ่อน้ำซับกว้างใหญ่ประชาใฝ่คุณธรรม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ถังเงินถังทอง
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรมกกต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2564
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,956
ปีนี้
20,183
ปีที่แล้ว
32,770
ทั้งหมด
69,967
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149

1
โครงการ STRONG – จิตเพียงพอด้านทุจริต กิจกรรมแผนงานปฏิบัติการ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

STRONG – จิตเพียงพอด้านทุจริต (สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดเชียงราย) กิจกรรมย่อยการจับตามองและแจ้งเบาะแส (Wacth & Voice) ได้ติดตามตรวจสอบการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชร.ถ3-0171 หมู่ 6 บ้านตอง และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ3-0037 หมู่ 7 บ้านม่วงชุม เทศบาลตำบลครึ่ง ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

19 เมษายน 2566

โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 3 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านประชาภิวัฒน์ หมู่ที่ 10 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

03 เมษายน 2566

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมประจำโรงเรียนในพื้นที่ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

23 มีนาคม 2566

โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ วันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเขาเขียว ชั้น 3 เทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

15 มีนาคม 2566

สภาเทศบาลตำบลครึ่งกำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเขาเขียว ชั้น 3

24 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรคุณธรรม และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ในการปฏิบัติหน้าที่,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรคุณธรรม และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ในการปฏิบัติหน้าที่ (รายละเอียด) เทศบาลตำบลครึ่ง กำหนดประชุมพนักงานเทศบาลประจำเดือน มกราคม 2566 เพื่อร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรคุณธรรม และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ในการปฏิบัติหน้าที่ และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

09 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ (ขยายผล) กิจกรรมขยะอินทรีย์ ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ (ขยายผล) กิจกรรมขยะอินทรีย์ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 จำนวน 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านครึ่งเหนือ หมู่ที่ 2 บ้านหลวง หมู่ที่ 4 บ้านศรีลานนา หมู่ที่ 5 บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 7 บ้านหลวงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านไชยปราการ หมู่ที่ 11

23 ธันวาคม 2565

การดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
06 ธันวาคม 2565

จิตอาสาตำบลครึ่ง จัดกิจกรรม Big Clenind Day,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
04 ธันวาคม 2565

สภาเทศบาลตำบลครึ่งกำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565 ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมเขาเขียว ชั้น 3

25 พฤศจิกายน 2565

โครงการขยายผลการบริหารจัดการน้ำสู่การผลิตอาหารชุมชนท้องถิ่น (แปลงผักชุมชน),เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

โครงการขยายผลการบริหารจัดการน้ำสู่การผลิตอาหารชุมชนท้องถิ่น (แปลงผักชุมชน) ในวันที่ 26 กันยายน2565 ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์บ้านประชาภิวัฒน์ หมู่ที่ 10 กลุ่มเป้าหมายชุมชนต้นแบบบ้านประชาภิวัฒน์ หมู่ที่ 10 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

26 กันยายน 2565

โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ ระหว่างวันที่ 9-29 สิงหาคม 2565 จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 50 คน โดยมีกลุ่มอาสาสมัครสาธารณะสุขมูลฐานประจำหมู่บ้านและตัวแทนประชาชน กลุ่มผู้นำชุมชน และตัวแทนคณะทำงานของชุมชน กลุ่มนักเรียนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลครึ่ง 6 โรงเรียน

29 สิงหาคม 2565

สภาเทศบาลตำบลครึ่ง กำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

.

25 สิงหาคม 2565

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ สะพานบ้านส้าน ถนนสายบ้านส้านหมู่ที่ 1-บ้านประชาภิวัฒน์ หมู่ที่ 10

12 สิงหาคม 2565

สภาเทศบาลตำบลครึ่ง กำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

.

11 สิงหาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 18  (256 รายการ)