ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลครึ่ง จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ : 053-783-328  โทรสาร : 053-783-329 คำขวัญ พระธาตุมากมีล้ำเลิศ  ถิ่นกำเนิด ว.วชิรเมธี พระพุทธรูปโบราณมีมากหลาย ผลิตภัณฑ์หวายลือชื่อ ผ้าทอมือสวยงาม บ่อน้ำซับกว้างใหญ่ประชาใฝ่คุณธรรม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ถังเงินถังทอง
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรมกกต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2564
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
2,839
เดือนที่แล้ว
8,026
ปีนี้
54,776
ปีที่แล้ว
32,770
ทั้งหมด
104,560
ไอพี ของคุณ
18.207.160.97

ลำดับรายการวันที่
1ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)2 มิ.ย. 2565
2ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา2 มิ.ย. 2565
3บทบาทหน้าที่และภารกิจศูนย์ช่วยเหลือประชาชน2 มิ.ย. 2565
4คู่มือการปฎิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน2 มิ.ย. 2565
5หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 255622 พ.ค. 2564
6 ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย กรณีเพลิงไหม้โรงเลี้ยงไก่นางจันทรา แตวสุขเจริญ17 พ.ค. 2564
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256117 ม.ค. 2564
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 256029 ก.ย. 2560

1