พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลครึ่ง และพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงราย